Brief minister van cultuur Joke Schauvliege

Brief minister van cultuur Joke Schauvliege

Beste cultuur- en gemeenschapscentra,

De eerste cultuurcentra in Vlaanderen zijn gebouwd in de jaren zeventig, maar de ideeën zijn gerijpt in de jaren zestig, in een optimistisch tijdskader met een groeiende economie en een sterk geloof in de democratisering. Cultuur is niet langer het privilege van een elite, maar een kostbaar goed voor iedereen.

Als ik nu aan cultuur- en gemeenschapscentra denk, dan denk ik aan dat grote netwerk dat samen het grootste podium van Vlaanderen vormt. Tot in de verste hoeken laten jullie zalen vollopen en brengen jullie bezoekers tot ontroering. Traditie en experiment gaan hand in hand. Vele Vlaamse artiesten en gezelschappen kregen hun eerste kansen en komen nu nog graag terug. Jullie geven de lokale amateurkunstenaar evenveel respect als de internationale ster. Zo hebben jullie de oorspronkelijke weerstand vanuit het verenigingsleven op de golf van professionalisering omgebogen tot partnerschappen die inspireren en verrijken.

Jullie werking verengen tot alleen een podium, doet afbreuk aan wat jullie zijn. Cultuur- en gemeenschapscentra zijn huizen van ontmoeting: plekken waar mensen samenkomen voor gedeelde verwondering, om samen bij te leren, te discussiëren of plannen te maken voor een volgende activiteit.

Jullie centrum is een huis met vele kamers die tot laat op de avond gevuld zijn en waar het gonst van bedrijvigheid. En ik weet dat het vaak moeilijk balanceren is op de slappe koord tussen eigen aanbod en een receptieve functie, tussen de opdracht om te spreiden en de lokale invulling. Ik ben er echter van overtuigd dat een receptief aanbod en een nog sterkere samenwerking met verenigingen en lokale partners de sleutel is tot een succesvol en duurzaam publieksbereik.

Anno 2013 stel ik vast dat “het GC” of “het CC” in Vlaanderen niet bestaat. Ieder van jullie vervult zijn opdracht vanuit een unieke lokale context, met een eigen lokaal karakter. Ik hoop van harte dat dit de komende jaren zo blijft. Mensen willen geen eenheidsworst, maar zoeken bij jullie authenticiteit. Ze willen zich thuisvoelen in “hun” CC of GC. Voor de ene kan dat bij het populaire genre zijn, terwijl de ander zich verdiept in bepaalde niches of heel sterk inzet op sociaal-artistieke projecten.

Ga door op de ingeslagen weg met het enthousiasme, de dynamiek en de ambitie die jullie eigen is, alert voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Ik wens alle GC en CC in Vlaanderen, samen met de vele professionele en vrijwillige medewerkers, van harte proficiat met jullie veertigste verjaardag!

Met hartelijke groeten,

Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s